Wynajem pracowników – skuteczny sposób na obniżenie kosztów

Wynajem pracowników – skuteczny sposób na obniżenie kosztów

Leasing pracowniczy, czyli tak zwana „pożyczka” pracowników, to rozwiązanie, po które coraz chętniej sięgają pracodawcy, szukając narzędzi, które pozwolą im zagwarantować wysoką jakość usług przy obniżonych kosztach. Na czym polega i jakie są jego wady oraz zalety?

Czym jest leasing pracowników?

Wynajem pracowników, popularnie nazywany także leasingiem, polega na wypożyczeniu kadry od innej firmy. Ta metoda stosowana jest zarówno w przypadku kadr, jak i pracowników niewykwalifikowanych. Coraz popularniejsze staje się wypożyczanie firm z zagranicy. Bardzo często do Polski w ramach leasingu przyjeżdżają pracownicy z Ukrainy, którzy chętnie podejmują się prac sezonowych w różnych branżach.

Wady i zalety wynajmu pracowników

Wynajmowanie pracowników ma swoje zalety jak i wady. Pracodawca może na nim sporo oszczędzić, ponieważ część kosztów pozostaje po stronie wynajmującej, jednak musi też pamiętać o pewnych ograniczeniach – na przykład czasowych. Pracownik może liczyć na atrakcyjne zarobki, jednak musi mieć świadomość, że nie ma tak dużej stabilności i bezpieczeństwa jak w przypadku tradycyjnego zatrudnienia na umowę o pracę. To rozwiązanie nie przeszkadza jednak pracownikom z Ukrainy, dla których jest ono szansą na zarobienie większych pieniędzy zagranicą – sprowadzając ich do firmy, musimy jednak pamiętać o załatwieniu formalności związanych z zatrudnianiem pracowników z firm zagranicznych.

Księgowość – czy warto robić kurs angielskiego?

Księgowość – czy warto robić kurs angielskiego?

Znajomość języków obcych jest zawsze w cenie, zwłaszcza na rynku pracy. W czasach dzisiejszej globalizacji, język angielski to niejako podstawa. Zobaczmy, dlaczego warto jest znać angielski w księgowości.

Angielski użytkowy vs. specjalistyczny

Jeżeli angielski ma nam posłużyć jako obca mowa do wykorzystania w pracy, to najlepiej rozpocząć jego naukę na kursie przygotowanym właśnie dla naszego zawodu. Zwłaszcza, jeśli jest to księgowość, czyli dziedzina posługująca się dość eksperckim słownictwem. Kursy językowe dla księgowych przewidują poznanie specjalistycznych słówek, typowych dla tej dziedziny zawodowej. Nie brakuje również zajęć związanych z konwersacją – w końcu chcąc prowadzić własne biuro, umiejętność kontaktu z zagranicznym klientem jest nam jak najbardziej potrzebna. Językowe kursy dla księgowych można realizować na wiele wygodnych sposobów – albo przez Internet, albo uczęszczając na zajęcia wieczorowe lub weekendowe. Nauka nie koliduje więc z pracą. Propozycja kursów językowych dla księgowych jest dostępna w każdym większym polskim mieście. Cena kursu i wysiłek włożony w jego ukończenie zwracają się w postaci otrzymania podwyżki, lepiej płatnej pracy, a nawet rozpoczęcia działalności na własną rękę.

Jakie informacje zawiera umowa darowizny samochodu?

Jakie informacje zawiera umowa darowizny samochodu?

umowa darowizny samochodu wzórPodobnie jak w przypadku innych działań tego typu, darowizna samochodu wymaga sporządzenia odpowiedniego rodzaju umowy. Musi ona zawierać niezbędne informacje dotyczące zarówno darczyńcy, jak i osoby obdarowanej. W przypadku tak popularnego dokumentu, jak umowa darowizny samochodu wzór dostępny jest np. w internecie. Dzięki temu formularz dostępny jest dla każdego.

Zobowiązania darczyńcy samochodu

Obie strony umowy podają swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer i serię dowodu osobistego. Umowa darowizny samochodu musi zawierać także oświadczenie darczyńcy, że właścicielem samochodu o określonej marce, numerze rejestracyjnym oraz roku produkcji, a także sprecyzowanym numerze nadwozia i serii dowodu rejestracyjnego jest osoba podpisana w dokumencie. Konieczne jest podanie również wartości pojazdu.

Obowiązki osoby obdarowanej

Darczyńca oświadcza natomiast, że samochód wolny jest praw osób trzecich i nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia. Przykładowy wzór umowy darowizny samochodu może zawierać również:

  • dodatkowe oświadczenie darczyńcy
  • określenie, kto pokrywa koszty darowizny
  • informacje o rygorze związanym z zerwaniem umowy

Umowa spisana zostaje w dwóch egzemplarzach o takiej samej treści, z czego jeden trafia do darczyńcy samochodu, a drugi staje się własnością osoby obdarowanej. Przy zawarciu umowy należy ją odczytać, przyjąć do wiadomości i podpisać.

Sposoby motywowania pracowników

Sposoby motywowania pracowników

Odpowiednia motywacja pracowników to spore wyzwanie dla właścicieli firm, a także kadry zarządzającej, jednak ma to wpływ nie tylko na zwiększenie lojalności wobec firmy, ale również na poprawę jakości pracy. Jakie zatem metody motywacji okazują się najlepsze?

Powszechnie stosowane metody

Najpowszechniej stosowanymi metodami motywacji pracowników są przede wszystkim finansowe profity takie jak podwyżki czy premie uznaniowe. Ostatnio jednak firmy zaczynają stosować inne metody, które z dnia na dzień zyskują coraz większe grono zwolenników. Bony upominkowe, udziały w kursach i szkoleniach, karnety sportowe, a także dodatkowa opieka medyczna to coraz popularniejsze programy motywacyjne, z których zaczyna korzystać coraz większa liczba pracodawców. Ciekawą propozycją są również obozy językowe dla pracowników, dzięki którym można nie tylko podszlifować język, ale również zintegrować się z innymi pracownikami.

Obozy językowe

Obozy językowe sposobem motywowania pracowników to obecnie coraz bardziej popularna metoda motywacyjna, która pozwala zrealizować nie tylko cele zawodowe, ale również osobiste każdego pracownika. Takie językowe obozy to świetny sposób na to, aby poznać dany język a jak wiadomo w dzisiejszych czasach znajomość języków obcych to podstawa.

Powszechne agencje pracy tymczasowej

Powszechne agencje pracy tymczasowej

job Agencja pracy tymczasowej to forma pośrednictwa między firmą poszukującą pracownika, a osobą chcącą znaleźć pracę dodatkową, bądź w niepełnym wymiarze godzinowym. Warto wiedzieć, iż agencje tego typu są coraz bardziej popularne, a także chętnie korzystają z nich obie strony.

Najczęściej agencje pracy tymczasowej delegują daną osobę trzecią – fizyczną lub prawną – do wykonania danego zlecenia, bądź dzieła. Umowy z reguły mają charakter kontraktu o dzieło, bądź zlecenie, a także zawarty jest w nich czas współpracy obu stron. Nie każdy jednak wie, iż praca tymczasowa jest w chwili obecnej elementem swoistej polityki personalnej, którą prowadzą najczęściej przedsiębiorstwa oraz korporacje. Z reguły agencje pracy tymczasowej są stosowane przez pracodawców w przypadku, gdy potrzebny jest pracownik na zastępstwo, bądź w okresie dużego wzrostu sprzedaży.

Osoby poszukujące natomiast pracy tymczasowej za pomocą agencji mają za cel dorobienie, a także zdobycie dodatkowego doświadczenia, które może przydać się również w późniejszym czasie. Najczęściej są to prace wykonywane w niepełnym wymiarze godzinowym, w związku z czym łatwo można pogodzić dwa etaty, bądź inne obowiązki – również i domowe.

Główne zadania i cel rekrutacji pracowników

Główne zadania i cel rekrutacji pracowników

W dzisiejszych czasach praktycznie każde zatrudnienie nowego pracownika, wymaga przeprowadzenia mniej lub bardziej skomplikowanej rekrutacji. W dużych firma rekrutacja pracowników to zazwyczaj wieloetapowy proces, dlatego też profesjonaliści bardzo często korzystają z fachowej nazwy określającej poszukiwanie nowych pracowników jako „proces rekrutacji”

Główny cel procesu rekrutacji

Jak łatwo się domyśleć głównym celem każdej rekrutacji jest wyłonienie jak najlepszych kandydatów na określone stanowisko pracy. Znalezienie odpowiednich osób, które możliwie najdokładniej spełnią oczekiwania firmy, wcale nie jest zadaniem takim prostym, jakby to mogło wydawać się na pierwszy rzut oka, dlatego też na naszym rynku pojawia się coraz więcej profesjonalnych firm, które specjalizują się właśnie w rekrutacji pracowników. Każda rekrutacja pracowników ma na celu sprawdzenie kandydatów nie tylko pod kątem posiadanych umiejętności, ale również kompetencji miękkich, właściwego nastawienia do firmy oraz sprawdzenia oczekiwań finansowych.

Najpopularniejsze formy rekrutacji

Proces rekrutacji nowych pracowników, może tak naprawdę w zależności od tego jakie jest źródło pozyskania nowych kandydatów na dane stanowisko być rekrutacją wewnętrzną, jak i również rekrutacją zewnętrzną. W dużych firmach korporacyjnych możemy mieć do czynienia również z rekrutacją mieszaną, czyli na dane stanowisko pracy zaproszeni są zarówno osoby pracujące w danej organizacji, jak i również kandydaci zewnętrzni.

Praca tymczasowa – nowoczesne rozwiązanie na współczesnym rynku pracy

Praca tymczasowa – nowoczesne rozwiązanie na współczesnym rynku pracy

Współczesny rynek pracy poszukuje coraz to nowych rozwiązań w zakresie zlecania i wykonywania działań zarobkowych – i to zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników poszukujących zajęcia. Rozwiązaniem na miarę nowoczesnych wymagań jest zarobkowanie tymczasowe – coraz bardziej popularne i przynoszące wiele korzyści. Wydaje się, iż ten rodzaj zarobkowania już na stałe wpisał się we współczesne prawo pracy.

Czym jest praca tymczasowa

Pod pojęciem pracy tymczasowej należy rozumieć zajęcie wykonywane na rzecz pracodawcy w trzech określonych przypadkach:
1) gdy praca ma charakter sezonowy lub doraźny,
2) gdy zlecone przez pracodawcę zadania nie mogą być wykonane w terminie przez pracowników zatrudnionych na stałe,
3) gdy istnieje konieczność zastąpienia pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim bądź urlopie wypoczynkowym.

Pracownik tymczasowy ma analogiczne prawa i obowiązki jak pracownik zatrudniony na stałe. Jest zatrudniany zgodnie z wymogami danego stanowiska pracy i oczekiwaniami pracodawcy. Cechą charakterystyczną zajęcia tymczasowego jest zatrudnienie przez agencję pośredniczącą, która podpisując umowę z pracownikiem przejmuje na siebie wszelkie kwestie administracyjno – kadrowe (czyli nalicza i wypłaca wynagrodzenie, odprowadza składki i udziela urlopów).

Zalety pracy tymczasowej

Praca tymczasowa charakteryzuje się wieloma zaletami – zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Korzyści dla pracodawców są oczywiste – oszczędność czasu i pieniędzy, utrzymanie ciągłości pracy, możliwość wypróbowania pracownika bez zobowiązań, łatwiejsze dostosowywanie się do wahań na rynku pracy, elastyczność zatrudnienia i mniejsze obowiązki kadrowe. Również z perspektywy pracownika ta forma zatrudnienia ma wiele plusów, a mianowicie:
1) łatwość zatrudnienia,
2) elastyczność,
3) możliwość zdobycia doświadczenia,
4) perspektywa stałego zatrudnienia,
5) możliwość uzyskania dodatkowego dochodu.
To wszystko sprawia, iż ten rodzaj zarobkowania zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością.

Zalety korzystania z usług agencji pracy tymczasowej

Zalety korzystania z usług agencji pracy tymczasowej

agencja-pracy-tymczasowejPraca tymczasowa z jednej strony budzi kontrowersje, a jej przeciwnicy twierdzą, iż korzystają na niej jedynie pracodawcy, którzy nie chcą zatrudniać pracowników na etat. Z drugiej strony – zwolennicy pracy tymczasowej podkreślają, iż może ona dać wielu ludziom szansę na rozwój i odnalezienie się na trudnym rynku pracy. Nie ulega wątpliwości, iż praca tymczasowa odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy i umożliwia – zarówno pracownikom, jak i pracodawcom – elastyczne formy zatrudnienia.

Jedną z głównych ról w pracy tymczasowej odgrywa agencja zatrudnienia, która niejako pośredniczy pomiędzy pracownikiem tymczasowym a pracodawcą użytkownikiem. Zalety skorzystania z usług agencji pracy tymczasowej dla pracodawców są następujące:

– szybkość i łatwość dostosowywania się do wahań rynku pracy (w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na pracowników pracodawca może zatrudnić dodatkowych ludzi do prac sezonowych bądź do wykonania konkretnego zadania),
– możliwość utrzymywania ciągłości pracy w zróżnicowanych warunkach
– mniejsze koszty pracy,
– brak długoterminowych umów,
– szansa sprawdzenia umiejętności pracownika przed ewentualnym zatrudnieniem go na etat,
– odciążenie w sprawach kadrowych,
– możliwość wymiany pracowników.

Dzięki pracownikom tymczasowym pracodawca zaoszczędza czas oraz pieniądze, a zatrudnienie osoby do konkretnej pracy pozwala mu na optymalizację kosztów pracy.

Agencja tymczasowej pracy przynosi też wiele korzyści dla pracownika – przede wszystkim łatwość zatrudnienia, często elastyczne godziny pracy, ciekawą ścieżka kariery, składki i wszelkie należne świadczenia, a czasami także wyższą płacę. Dla osób młodych i bez doświadczenia oraz takich, którzy mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia, praca tymczasowa może stanowić ważny etap w karierze.

Leasing pracownika – kiedy, jak i po co to jest?

Leasing pracownika – kiedy, jak i po co to jest?

pracaileasing

Wypożyczanie pracowników innej firmie

W ramach oszczędności firmy stosują różnego rodzaju praktyki. Jedną z nich jest wypożyczenie pracownika innej firmie na jakiś określony czas. Wynajęcie pracownika zakłada, że pracownik danej firmy przechodzi na określony w umowie okres czasu do innej firmy, gdzie pracuje i otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę. W firmie macierzystej pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas określony w umowie z firmą wypożyczającą.

Leasing pracownika

Aby leasing pracowniczy doszedł do skutku niezbędna jest zgoda pracownika na wypożyczenie. Bez tej zgody firmy nie mogą między sobą podpisać porozumienia. Po otrzymaniu zgody pracownika, którego dotyczy wypożyczenie, obie firmy podpisują porozumienie, w którym zawarty jest między innymi okres czasu, w którym pracownik będzie świadczył pracę w drugiej firmie. Niezbędne jest również określenie rodzaju wykonywanej pracy. Często w porozumieniu zawarte jest wynagrodzenie, jakie pracownik otrzyma u drugiego pracodawcy. W ramach wypożyczenia pracownik podpisuje z drugim pracodawcą umowę, która może różnić się od tej zawartej w firmie macierzystej – niekoniecznie na korzyść pracownika, jednak zasadą jest, iż umowa nie może naruszać obowiązujących standardów.