Praca tymczasowa – nowoczesne rozwiązanie na współczesnym rynku pracy

Praca tymczasowa – nowoczesne rozwiązanie na współczesnym rynku pracy

Współczesny rynek pracy poszukuje coraz to nowych rozwiązań w zakresie zlecania i wykonywania działań zarobkowych – i to zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników poszukujących zajęcia. Rozwiązaniem na miarę nowoczesnych wymagań jest zarobkowanie tymczasowe – coraz bardziej popularne i przynoszące wiele korzyści. Wydaje się, iż ten rodzaj zarobkowania już na stałe wpisał się we współczesne prawo pracy.

Czym jest praca tymczasowa

Pod pojęciem pracy tymczasowej należy rozumieć zajęcie wykonywane na rzecz pracodawcy w trzech określonych przypadkach:
1) gdy praca ma charakter sezonowy lub doraźny,
2) gdy zlecone przez pracodawcę zadania nie mogą być wykonane w terminie przez pracowników zatrudnionych na stałe,
3) gdy istnieje konieczność zastąpienia pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim bądź urlopie wypoczynkowym.

Pracownik tymczasowy ma analogiczne prawa i obowiązki jak pracownik zatrudniony na stałe. Jest zatrudniany zgodnie z wymogami danego stanowiska pracy i oczekiwaniami pracodawcy. Cechą charakterystyczną zajęcia tymczasowego jest zatrudnienie przez agencję pośredniczącą, która podpisując umowę z pracownikiem przejmuje na siebie wszelkie kwestie administracyjno – kadrowe (czyli nalicza i wypłaca wynagrodzenie, odprowadza składki i udziela urlopów).

Zalety pracy tymczasowej

Praca tymczasowa charakteryzuje się wieloma zaletami – zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Korzyści dla pracodawców są oczywiste – oszczędność czasu i pieniędzy, utrzymanie ciągłości pracy, możliwość wypróbowania pracownika bez zobowiązań, łatwiejsze dostosowywanie się do wahań na rynku pracy, elastyczność zatrudnienia i mniejsze obowiązki kadrowe. Również z perspektywy pracownika ta forma zatrudnienia ma wiele plusów, a mianowicie:
1) łatwość zatrudnienia,
2) elastyczność,
3) możliwość zdobycia doświadczenia,
4) perspektywa stałego zatrudnienia,
5) możliwość uzyskania dodatkowego dochodu.
To wszystko sprawia, iż ten rodzaj zarobkowania zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością.

Zalety korzystania z usług agencji pracy tymczasowej

Zalety korzystania z usług agencji pracy tymczasowej

agencja-pracy-tymczasowejPraca tymczasowa z jednej strony budzi kontrowersje, a jej przeciwnicy twierdzą, iż korzystają na niej jedynie pracodawcy, którzy nie chcą zatrudniać pracowników na etat. Z drugiej strony – zwolennicy pracy tymczasowej podkreślają, iż może ona dać wielu ludziom szansę na rozwój i odnalezienie się na trudnym rynku pracy. Nie ulega wątpliwości, iż praca tymczasowa odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy i umożliwia – zarówno pracownikom, jak i pracodawcom – elastyczne formy zatrudnienia.

Jedną z głównych ról w pracy tymczasowej odgrywa agencja zatrudnienia, która niejako pośredniczy pomiędzy pracownikiem tymczasowym a pracodawcą użytkownikiem. Zalety skorzystania z usług agencji pracy tymczasowej dla pracodawców są następujące:

– szybkość i łatwość dostosowywania się do wahań rynku pracy (w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na pracowników pracodawca może zatrudnić dodatkowych ludzi do prac sezonowych bądź do wykonania konkretnego zadania),
– możliwość utrzymywania ciągłości pracy w zróżnicowanych warunkach
– mniejsze koszty pracy,
– brak długoterminowych umów,
– szansa sprawdzenia umiejętności pracownika przed ewentualnym zatrudnieniem go na etat,
– odciążenie w sprawach kadrowych,
– możliwość wymiany pracowników.

Dzięki pracownikom tymczasowym pracodawca zaoszczędza czas oraz pieniądze, a zatrudnienie osoby do konkretnej pracy pozwala mu na optymalizację kosztów pracy.

Agencja tymczasowej pracy przynosi też wiele korzyści dla pracownika – przede wszystkim łatwość zatrudnienia, często elastyczne godziny pracy, ciekawą ścieżka kariery, składki i wszelkie należne świadczenia, a czasami także wyższą płacę. Dla osób młodych i bez doświadczenia oraz takich, którzy mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia, praca tymczasowa może stanowić ważny etap w karierze.

Leasing pracownika – kiedy, jak i po co to jest?

Leasing pracownika – kiedy, jak i po co to jest?

pracaileasing

Wypożyczanie pracowników innej firmie

W ramach oszczędności firmy stosują różnego rodzaju praktyki. Jedną z nich jest wypożyczenie pracownika innej firmie na jakiś określony czas. Wynajęcie pracownika zakłada, że pracownik danej firmy przechodzi na określony w umowie okres czasu do innej firmy, gdzie pracuje i otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę. W firmie macierzystej pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas określony w umowie z firmą wypożyczającą.

Leasing pracownika

Aby leasing pracowniczy doszedł do skutku niezbędna jest zgoda pracownika na wypożyczenie. Bez tej zgody firmy nie mogą między sobą podpisać porozumienia. Po otrzymaniu zgody pracownika, którego dotyczy wypożyczenie, obie firmy podpisują porozumienie, w którym zawarty jest między innymi okres czasu, w którym pracownik będzie świadczył pracę w drugiej firmie. Niezbędne jest również określenie rodzaju wykonywanej pracy. Często w porozumieniu zawarte jest wynagrodzenie, jakie pracownik otrzyma u drugiego pracodawcy. W ramach wypożyczenia pracownik podpisuje z drugim pracodawcą umowę, która może różnić się od tej zawartej w firmie macierzystej – niekoniecznie na korzyść pracownika, jednak zasadą jest, iż umowa nie może naruszać obowiązujących standardów.

Graficzne przedstawienie procesów zachodzących w firmie

Graficzne przedstawienie procesów zachodzących w firmie

Identyfikacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie jest dopiero początkiem drogi. Następnym krokiem jest ich modelowanie oraz analiza. Na tej podstawie osoby zarządzające są w stanie ocenić, które zadania przedsiębiorstwa są realizowane bez zagrożeń, a które posiadają rezerwy, konieczne do wyeliminowania. Zrozumienie wszystkich zagadnień ułatwia rysowanie procesów, gdzie za pomocą odpowiednich symboli są przedstawione wszystkie zadania, ich uczestnicy, oraz oczekiwane efekty.

Jak zrozumiale przedstawić procesy?

Najważniejszym elementem, podczas rysowania procesów, jest zastosowanie jasnych i zrozumiałych symboli, oraz konsekwencja w ich stosowaniu. Oznaczenia nie są wystandaryzowane w żaden sposób, więc wszystko jest zależne od osoby tworzącej diagram. Ponieważ dokumentacja może trafiać do pracowników o różnym poziomie wiedzy i percepcji, schematy powinny być tak proste i czytelne. Warto pamiętać o stworzeniu odpowiedniej legendy do diagramów, zdecydowanie ułatwia do zrozumienie gdzie dany proces się zaczyna, kto jest jego inicjatorem oraz jaki jest jego efekt końcowy. Dokładając starań przy tworzeniu graficznych przepływów zadań, informacji i środków, zdecydowanie można skrócić czas modelowania procesów lub wdrażania nowych rozwiązań i produktów.

Zarządzanie procesami – dlaczego to takie ważne?

Zarządzanie procesami – dlaczego to takie ważne?

Na dobre funkcjonowanie przedsiębiorstwa składa się mnóstwo drobnych kwestii. Podobnie jak w skomplikowanej maszynie, wszystkie tryby powinny działać dobrze, ponieważ często nawet niewielkie z pozoru niedociągnięcia mogą przełożyć się na zatrzymanie całego mechanizmu lub spowolnienie i pogorszenie jego działania. Odpowiedzią bywa zastosowanie zarządzania procesowego.

Czym różni się zarządzanie procesowe od tradycyjnego?

Zarządzanie procesami w firmie zakłada monitorowanie i planowanie całych sekwencji zadań, które mają na celu osiągnięcie jakiegoś rezultatu. Z kolei tradycyjne zarządzanie skupiało się na pojedynczych komórkach, stanowiskach, czynnościach.

Dlaczego warto je wprowadzić?

Dzięki zastosowaniu zarządzania procesami w firmie można osiągnąć płynność poszczególnych działań, a przez to łatwiej wyeliminować stojące na przeszkodzie kwestie. Skupienie się na sekwencji czynności prowadzących do rezultatu pozwala zmienić je w całość. Ten typ zarządzania polega więc na przyglądaniu się i kontrolowaniu całości procesu na przykład wytwarzania produktu. Często okazuje się, że dotychczasowe działania utrudniały się wzajemnie lub powielały zupełnie bez potrzeby, marnując zasoby przedsiębiorstwa.

Jak opracować proces biznesowy

Jak opracować proces biznesowy

Zarządzanie przedsiębiorstwem nie jest łatwe. Zawsze bowiem podejmowanie decyzji w jakiejś kwestii będzie wiązać się z tym, jak wiele środków będzie można przeznaczyć na dane rozwiązanie, czy na projekt, który ma się zamiar zrealizować. Niezwykle pomocne są więc procesy biznesowe, które ułatwiają organizowanie pracy w firmie.

Zastanawiając się nad tym, w jaki sposób opracować proces biznesowy w przedsiębiorstwie, warto wziąć pod uwagę:

  • liczbę działów w firmie,
  • czas realizacji danego zadania,
  • koszty związane z realizacją działań.

Opracowanie procesów z pomocą specjalisty z zewnątrz

Bardzo często zdarza się, że łatwiej udaje się opracować proces w firmie, kiedy korzysta się z pomocy osoby z zewnątrz. Taki specjalista od tworzenia procesów nie tylko dobrze zna się na swojej pracy, ale również ma neutralne podejście do działań, jakie chce zaaranżować w danym przedsiębiorstwie. Niekiedy takie działania coacha lub konsultanta mogą doprowadzić do poważnych zmian w całej strukturze firmy. Niemniej opracowanie procesów może przyczynić się do tego, że poszczególne działania będzie można przeprowadzić w krótszym czasie i z pożytkiem dla wszystkich działów, jakie są utworzone w przedsiębiorstwie.

Czym jest leasing pracowniczy?

Czym jest leasing pracowniczy?

Leasing pracowników polega na wynajmowaniu pracowników. To dobre rozwiązanie, jeżeli potrzebne są nam osoby do pracy na określony czas np. do wykonania konkretnego zlecenia.

Czy to się opłaca?

Wynajmowanie pracowników jest opłacalne, bo pracodawca ponosi mniejsze koszty. To dobra opcja, gdy stali pracownicy są na przykład na urlopie, a potrzebne nam są osoby do pracy. Warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem także wtedy, gdy mamy nietypowe zlecenie, które wymaga specjalistycznej wiedzy. W przypadku leasingu pracowniczego koszty pozyskania pracownika są mniejsze, niż w przypadku zatrudniania go na umowę.

Korzyści

Firmy, które decydują się wynająć pracowników znacznie uelastyczniają zatrudnienie w swoim przedsiębiorstwie. Takie rozwiązanie bardzo często ratuje sytuacje, gdy do zrealizowania zamówienia potrzebna jest nam odpowiednia ilość pracowników, których normalnie mogłoby nam zabraknąć.

Leasing pracowniczy jest korzystny dla obydwu stron, szczególnie w przypadku firm sezonowych, u których zapotrzebowanie na pracowników jest różne i zależy od pory roku. To duża szansa dla studentów, którzy bardzo często szukają pracy dorywczej na wakacje. Co ciekawe, jeżeli wynajmiemy pracownika, który nie będzie spełniał naszych oczekiwań i nie będzie dobrze wykonywał swoich obowiązków, to możemy zamienić go na inną osobę. Taka forma zatrudnienia jest coraz bardziej popularna, bo jest korzystna.

Czy warto skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej?

Czy warto skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej?

W chwili obecnej stare, tradycyjne metody rekrutacji odchodzą już do lamusa. Głównym miejscem poszukiwania pracy jest Internet, a coraz częściej rekrutację prowadzi nie sama firma, a zatrudniona przez nią agencja pracy tymczasowej Poznań.

Jak działają agencje zatrudnienia?

Agencje pracy tymczasowej Poznań świadczą usługi dla firm, które nie posiadają własnego działu HR. Skorzystanie z usług specjalistów to dla nich doskonałe rozwiązanie. Oszczędzają w ten sposób czas i energię, którą trzeba poświęcić na procesy rekrutacyjne. Ponadto otrzymując pracownika mają gwarancję, że wybrany został kandydat odpowiednio z podanymi przez nich wytycznymi.

Profity

Kandydat szukający pracy za pośrednictwem agencji również odnosi korzyści. Przede wszystkim jego obsługą zajmują się profesjonaliści. Agencji zależy na tym, aby kandydat znalazł wymarzoną pracę. Zazwyczaj współpracują one z wieloma firmami, więc szansa na zatrudnienie jest duża. Udział w procesie rekrutacyjnym jest oczywiście całkowicie bezpłatny.

Co jeszcze?

Zawsze wcześniej można również sprawdzić wiarygodność danej firmy rekrutacyjnej. Powinna ona posiadać oczywiście wpis do właściwego rejestru i certyfikat wydawany agencjom tego typu. Certyfikat można sprawdzić w sposób telefoniczny lub za pośrednictwem Internetu na stronie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Dane osobowe kandydatów z kolei powinny zostać zgłoszone do GIODO.

Czym jest doradztwo personalne?

Czym jest doradztwo personalne?

Doradztwo personalne polega na specjalistycznej pomocy oraz świadczeniu różnego rodzaju usług związanych z szeroko rozumianymi zasobami ludzkimi. Zazwyczaj jest to m.in. rekrutacja, selekcja, ocena pracowników, tworzenie systemów motywacyjnych i nagradzania oraz szkolenia różnego rodzaju. Zajmują się tym głównie wyspecjalizowane agencje.

Doskonalenie pracowników

To nic innego jak dobrze zorganizowany proces kształcenia będący nieodzowną częścią systemu personalnego każdej firmy. Polega na dążeniu do jak najlepszego wykorzystania zasobów pracowników np. wydajności poprzez doskonalenie ich zachowań i umiejętności. Wpływa to bezpośrednio na osiągane w pracy efekty i powoduje np.:

  • wzrost konkurencyjności firmy na rynku,
  • lepsze zintegrowanie zespołu,
  • wzrost efektywności pracy,
  • lepsze zmotywowanie do pracy.

Szkolenia pracowników

Jednym z elementów doradztwa personalnego są także szkolenia mające na celu przekazanie pracownikom wiedzy niezbędnej im do podniesienie kwalifikacji. Wiele firm szczególnie mocno ceni sobie szkolenia pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem. Dotyczy to przede wszystkim dział marketingu oraz sprzedaży. Równie ważne są szkolenia działu księgowości.

Gotowe wzory umów sprzedaży samochodu do pobrania

Gotowe wzory umów sprzedaży samochodu do pobrania

Dokonując sprzedaży samochodu pamiętajmy, żeby transakcja była zgodna z prawem należy sporządzić prawidłową umową.

Wzory umów sprzedaży samochodu znaleźć można na stronach internetowych gdzie gotowe formularze są do ściągnięcia za darmo.

Wzór umowy sprzedaży samochodu zawiera:

datę i miejsce zawarcia umowy kupna- sprzedaży,

dokładne dane dotyczące nabywcy jak i sprzedającego ( imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, PESEL). W przypadku gdy samochód zarejestrowany jest na więcej osób wszystkie one powinny być wpisane w umowie.

kolejny punkt powinien zawierać dane dotyczące przedmiotu sprzedaży czyli, marka samochodu, model, rocznik, numer nadwozia VIN oraz przebieg. W przypadku gdy do samochodu dołączone są dodatkowe akcesoria (komplet kluczy, opony czy karta pojazdu) dobrze jest zaznaczyć to również w umowie.

dobrze jest zawrzeć w umowie klauzulę, że w razie ewentualnych sporów związanych z umową rozwiązaniem problemu zajmie się właściwy sąd, określając czy będzie to organ w miejscu zamieszkania sprzedającego czy kupującego.

Podpisy sprzedającego i kupującego ( w przypadku gdy występują pełnomocnicy którejkolwiek ze stron , oni również podpisują umowę).