Jakie informacje zawiera umowa darowizny samochodu?

Jakie informacje zawiera umowa darowizny samochodu?

umowa darowizny samochodu wzórPodobnie jak w przypadku innych działań tego typu, darowizna samochodu wymaga sporządzenia odpowiedniego rodzaju umowy. Musi ona zawierać niezbędne informacje dotyczące zarówno darczyńcy, jak i osoby obdarowanej. W przypadku tak popularnego dokumentu, jak umowa darowizny samochodu wzór dostępny jest np. w internecie. Dzięki temu formularz dostępny jest dla każdego.

Zobowiązania darczyńcy samochodu

Obie strony umowy podają swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer i serię dowodu osobistego. Umowa darowizny samochodu musi zawierać także oświadczenie darczyńcy, że właścicielem samochodu o określonej marce, numerze rejestracyjnym oraz roku produkcji, a także sprecyzowanym numerze nadwozia i serii dowodu rejestracyjnego jest osoba podpisana w dokumencie. Konieczne jest podanie również wartości pojazdu.

Obowiązki osoby obdarowanej

Darczyńca oświadcza natomiast, że samochód wolny jest praw osób trzecich i nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia. Przykładowy wzór umowy darowizny samochodu może zawierać również:

  • dodatkowe oświadczenie darczyńcy
  • określenie, kto pokrywa koszty darowizny
  • informacje o rygorze związanym z zerwaniem umowy

Umowa spisana zostaje w dwóch egzemplarzach o takiej samej treści, z czego jeden trafia do darczyńcy samochodu, a drugi staje się własnością osoby obdarowanej. Przy zawarciu umowy należy ją odczytać, przyjąć do wiadomości i podpisać.

Gotowe wzory umów sprzedaży samochodu do pobrania

Gotowe wzory umów sprzedaży samochodu do pobrania

Dokonując sprzedaży samochodu pamiętajmy, żeby transakcja była zgodna z prawem należy sporządzić prawidłową umową.

Wzory umów sprzedaży samochodu znaleźć można na stronach internetowych gdzie gotowe formularze są do ściągnięcia za darmo.

Wzór umowy sprzedaży samochodu zawiera:

datę i miejsce zawarcia umowy kupna- sprzedaży,

dokładne dane dotyczące nabywcy jak i sprzedającego ( imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, PESEL). W przypadku gdy samochód zarejestrowany jest na więcej osób wszystkie one powinny być wpisane w umowie.

kolejny punkt powinien zawierać dane dotyczące przedmiotu sprzedaży czyli, marka samochodu, model, rocznik, numer nadwozia VIN oraz przebieg. W przypadku gdy do samochodu dołączone są dodatkowe akcesoria (komplet kluczy, opony czy karta pojazdu) dobrze jest zaznaczyć to również w umowie.

dobrze jest zawrzeć w umowie klauzulę, że w razie ewentualnych sporów związanych z umową rozwiązaniem problemu zajmie się właściwy sąd, określając czy będzie to organ w miejscu zamieszkania sprzedającego czy kupującego.

Podpisy sprzedającego i kupującego ( w przypadku gdy występują pełnomocnicy którejkolwiek ze stron , oni również podpisują umowę).

Dokumentacja w firmie – niepozorny filar

Dokumentacja w firmie – niepozorny filar

Kwestie dokumentów, administracji czy rozliczeń w firmach są niezwykle ważne, chociaż rzadko wysuwają się na pierwszy plan. Co więcej, wielu właścicieli przedsiębiorstw nie myśli lub za mało myśli o usprawnianiu przebiegu tych prac, nie podejrzewając nawet ile można w ten sposób stracić. Tymczasem dokumentowanie jest filarem każdego przedsiębiorstwa, bez którego może ono bardzo szybko runąć niezależnie od tego, jak dobrą szczyci się reklamą czy jak innowacyjny produkty oferuje swoim klientom. O czym należy pomyśleć, powierzając komuś dokumenty w firmie?

Odpowiedni pracownicy

Oczywistą kwestię stanowi zaufanie – powierzenie przypadkowej osobie dorobku życia brzmi jak pomysł co najmniej kontrowersyjny. Liczą się też kwalifikacje i cechy osobowości – człowiek odpowiadający za tak ważną kwestię musi być poukładany, uważny i skrupulatny. Nie mogą zdarzać mu się przeoczenia i zapominalstwo, ponieważ firmę może to wiele kosztować.

Automatyzować czy nie?

To kolejne pytanie – do pewnego stopnia zautomatyzowanie dokumentacji w firmie jest niezwykle korzystne i oszczędne. Warto jednak zachować stosowny stopień kontroli nad dokumentami w firmie by zawsze wiedzieć, co się aktualnie dzieje i czy administracja jest zgodna z wymogami.

Wypełnianie dokumentów – na co zwrócić uwagę?

Wypełnianie dokumentów – na co zwrócić uwagę?

Każdy dorosły człowiek musi czasem uzupełnić jakiś wniosek, prośbę czy inne urzędowe pismo. Wypełnianie dokumentów nie musi być nudne ani skomplikowane, wystarczy pamiętać o kilku ważnych zasadach.

Czytanie ze zrozumieniem

Kluczem do poprawnego uzupełnienia rubryk w każdym dokumencie jest dokładne zapoznanie się z jego treścią. Po pobieżnym przejrzeniu wielu wniosków można odnieść wrażenie, że są one napisane trudnym, hermetycznym językiem i trudno jest wypełnić je bez pomocy urzędnika. Jednak zazwyczaj wystarczy spokojnie wczytać się w treść, aby przekonać się, że jest ona spójna, logiczna i uzupełnienie pól nie sprawi nam większego problemu.

Pytania

Czasami może się jednak okazać, że podczas wypełniania dokumentów pojawią się w naszych głowach pewne wątpliwości. Zamiast zaznaczać punkty „na oślep”, nie wiedząc, co one dokładnie oznaczają (takie postępowanie może mieć nawet konsekwencje prawne), dobrze jest poprosić urzędnika o wyjaśnienie danej zawiłości. Pracownicy urzędów są w nich po to, aby nam pomóc, nie bójmy się zatem pytać i prosić o pomoc. Czasami najczęściej zadawane pytania dotyczące dokumentów znajdują się również na stronach internetowych urzędów, wraz z odpowiedziami na nie.