Jakie informacje zawiera umowa darowizny samochodu?

umowa darowizny samochodu wzórPodobnie jak w przypadku innych działań tego typu, darowizna samochodu wymaga sporządzenia odpowiedniego rodzaju umowy. Musi ona zawierać niezbędne informacje dotyczące zarówno darczyńcy, jak i osoby obdarowanej. W przypadku tak popularnego dokumentu, jak umowa darowizny samochodu wzór dostępny jest np. w internecie. Dzięki temu formularz dostępny jest dla każdego.

Zobowiązania darczyńcy samochodu

Obie strony umowy podają swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer i serię dowodu osobistego. Umowa darowizny samochodu musi zawierać także oświadczenie darczyńcy, że właścicielem samochodu o określonej marce, numerze rejestracyjnym oraz roku produkcji, a także sprecyzowanym numerze nadwozia i serii dowodu rejestracyjnego jest osoba podpisana w dokumencie. Konieczne jest podanie również wartości pojazdu.

Obowiązki osoby obdarowanej

Darczyńca oświadcza natomiast, że samochód wolny jest praw osób trzecich i nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia. Przykładowy wzór umowy darowizny samochodu może zawierać również:

  • dodatkowe oświadczenie darczyńcy
  • określenie, kto pokrywa koszty darowizny
  • informacje o rygorze związanym z zerwaniem umowy

Umowa spisana zostaje w dwóch egzemplarzach o takiej samej treści, z czego jeden trafia do darczyńcy samochodu, a drugi staje się własnością osoby obdarowanej. Przy zawarciu umowy należy ją odczytać, przyjąć do wiadomości i podpisać.