Graficzne przedstawienie procesów zachodzących w firmie

Graficzne przedstawienie procesów zachodzących w firmie

Identyfikacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie jest dopiero początkiem drogi. Następnym krokiem jest ich modelowanie oraz analiza. Na tej podstawie osoby zarządzające są w stanie ocenić, które zadania przedsiębiorstwa są realizowane bez zagrożeń, a które posiadają rezerwy, konieczne do wyeliminowania. Zrozumienie wszystkich zagadnień ułatwia rysowanie procesów, gdzie za pomocą odpowiednich symboli są przedstawione wszystkie zadania, ich uczestnicy, oraz oczekiwane efekty.

Jak zrozumiale przedstawić procesy?

Najważniejszym elementem, podczas rysowania procesów, jest zastosowanie jasnych i zrozumiałych symboli, oraz konsekwencja w ich stosowaniu. Oznaczenia nie są wystandaryzowane w żaden sposób, więc wszystko jest zależne od osoby tworzącej diagram. Ponieważ dokumentacja może trafiać do pracowników o różnym poziomie wiedzy i percepcji, schematy powinny być tak proste i czytelne. Warto pamiętać o stworzeniu odpowiedniej legendy do diagramów, zdecydowanie ułatwia do zrozumienie gdzie dany proces się zaczyna, kto jest jego inicjatorem oraz jaki jest jego efekt końcowy. Dokładając starań przy tworzeniu graficznych przepływów zadań, informacji i środków, zdecydowanie można skrócić czas modelowania procesów lub wdrażania nowych rozwiązań i produktów.

Zarządzanie procesami – dlaczego to takie ważne?

Zarządzanie procesami – dlaczego to takie ważne?

Na dobre funkcjonowanie przedsiębiorstwa składa się mnóstwo drobnych kwestii. Podobnie jak w skomplikowanej maszynie, wszystkie tryby powinny działać dobrze, ponieważ często nawet niewielkie z pozoru niedociągnięcia mogą przełożyć się na zatrzymanie całego mechanizmu lub spowolnienie i pogorszenie jego działania. Odpowiedzią bywa zastosowanie zarządzania procesowego.

Czym różni się zarządzanie procesowe od tradycyjnego?

Zarządzanie procesami w firmie zakłada monitorowanie i planowanie całych sekwencji zadań, które mają na celu osiągnięcie jakiegoś rezultatu. Z kolei tradycyjne zarządzanie skupiało się na pojedynczych komórkach, stanowiskach, czynnościach.

Dlaczego warto je wprowadzić?

Dzięki zastosowaniu zarządzania procesami w firmie można osiągnąć płynność poszczególnych działań, a przez to łatwiej wyeliminować stojące na przeszkodzie kwestie. Skupienie się na sekwencji czynności prowadzących do rezultatu pozwala zmienić je w całość. Ten typ zarządzania polega więc na przyglądaniu się i kontrolowaniu całości procesu na przykład wytwarzania produktu. Często okazuje się, że dotychczasowe działania utrudniały się wzajemnie lub powielały zupełnie bez potrzeby, marnując zasoby przedsiębiorstwa.

Jak opracować proces biznesowy

Jak opracować proces biznesowy

Zarządzanie przedsiębiorstwem nie jest łatwe. Zawsze bowiem podejmowanie decyzji w jakiejś kwestii będzie wiązać się z tym, jak wiele środków będzie można przeznaczyć na dane rozwiązanie, czy na projekt, który ma się zamiar zrealizować. Niezwykle pomocne są więc procesy biznesowe, które ułatwiają organizowanie pracy w firmie.

Zastanawiając się nad tym, w jaki sposób opracować proces biznesowy w przedsiębiorstwie, warto wziąć pod uwagę:

  • liczbę działów w firmie,
  • czas realizacji danego zadania,
  • koszty związane z realizacją działań.

Opracowanie procesów z pomocą specjalisty z zewnątrz

Bardzo często zdarza się, że łatwiej udaje się opracować proces w firmie, kiedy korzysta się z pomocy osoby z zewnątrz. Taki specjalista od tworzenia procesów nie tylko dobrze zna się na swojej pracy, ale również ma neutralne podejście do działań, jakie chce zaaranżować w danym przedsiębiorstwie. Niekiedy takie działania coacha lub konsultanta mogą doprowadzić do poważnych zmian w całej strukturze firmy. Niemniej opracowanie procesów może przyczynić się do tego, że poszczególne działania będzie można przeprowadzić w krótszym czasie i z pożytkiem dla wszystkich działów, jakie są utworzone w przedsiębiorstwie.

Czym jest leasing pracowniczy?

Czym jest leasing pracowniczy?

Leasing pracowników polega na wynajmowaniu pracowników. To dobre rozwiązanie, jeżeli potrzebne są nam osoby do pracy na określony czas np. do wykonania konkretnego zlecenia.

Czy to się opłaca?

Wynajmowanie pracowników jest opłacalne, bo pracodawca ponosi mniejsze koszty. To dobra opcja, gdy stali pracownicy są na przykład na urlopie, a potrzebne nam są osoby do pracy. Warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem także wtedy, gdy mamy nietypowe zlecenie, które wymaga specjalistycznej wiedzy. W przypadku leasingu pracowniczego koszty pozyskania pracownika są mniejsze, niż w przypadku zatrudniania go na umowę.

Korzyści

Firmy, które decydują się wynająć pracowników znacznie uelastyczniają zatrudnienie w swoim przedsiębiorstwie. Takie rozwiązanie bardzo często ratuje sytuacje, gdy do zrealizowania zamówienia potrzebna jest nam odpowiednia ilość pracowników, których normalnie mogłoby nam zabraknąć.

Leasing pracowniczy jest korzystny dla obydwu stron, szczególnie w przypadku firm sezonowych, u których zapotrzebowanie na pracowników jest różne i zależy od pory roku. To duża szansa dla studentów, którzy bardzo często szukają pracy dorywczej na wakacje. Co ciekawe, jeżeli wynajmiemy pracownika, który nie będzie spełniał naszych oczekiwań i nie będzie dobrze wykonywał swoich obowiązków, to możemy zamienić go na inną osobę. Taka forma zatrudnienia jest coraz bardziej popularna, bo jest korzystna.

Czy warto skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej?

Czy warto skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej?

W chwili obecnej stare, tradycyjne metody rekrutacji odchodzą już do lamusa. Głównym miejscem poszukiwania pracy jest Internet, a coraz częściej rekrutację prowadzi nie sama firma, a zatrudniona przez nią agencja pracy tymczasowej Poznań.

Jak działają agencje zatrudnienia?

Agencje pracy tymczasowej Poznań świadczą usługi dla firm, które nie posiadają własnego działu HR. Skorzystanie z usług specjalistów to dla nich doskonałe rozwiązanie. Oszczędzają w ten sposób czas i energię, którą trzeba poświęcić na procesy rekrutacyjne. Ponadto otrzymując pracownika mają gwarancję, że wybrany został kandydat odpowiednio z podanymi przez nich wytycznymi.

Profity

Kandydat szukający pracy za pośrednictwem agencji również odnosi korzyści. Przede wszystkim jego obsługą zajmują się profesjonaliści. Agencji zależy na tym, aby kandydat znalazł wymarzoną pracę. Zazwyczaj współpracują one z wieloma firmami, więc szansa na zatrudnienie jest duża. Udział w procesie rekrutacyjnym jest oczywiście całkowicie bezpłatny.

Co jeszcze?

Zawsze wcześniej można również sprawdzić wiarygodność danej firmy rekrutacyjnej. Powinna ona posiadać oczywiście wpis do właściwego rejestru i certyfikat wydawany agencjom tego typu. Certyfikat można sprawdzić w sposób telefoniczny lub za pośrednictwem Internetu na stronie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Dane osobowe kandydatów z kolei powinny zostać zgłoszone do GIODO.

Czym jest doradztwo personalne?

Czym jest doradztwo personalne?

Doradztwo personalne polega na specjalistycznej pomocy oraz świadczeniu różnego rodzaju usług związanych z szeroko rozumianymi zasobami ludzkimi. Zazwyczaj jest to m.in. rekrutacja, selekcja, ocena pracowników, tworzenie systemów motywacyjnych i nagradzania oraz szkolenia różnego rodzaju. Zajmują się tym głównie wyspecjalizowane agencje.

Doskonalenie pracowników

To nic innego jak dobrze zorganizowany proces kształcenia będący nieodzowną częścią systemu personalnego każdej firmy. Polega na dążeniu do jak najlepszego wykorzystania zasobów pracowników np. wydajności poprzez doskonalenie ich zachowań i umiejętności. Wpływa to bezpośrednio na osiągane w pracy efekty i powoduje np.:

  • wzrost konkurencyjności firmy na rynku,
  • lepsze zintegrowanie zespołu,
  • wzrost efektywności pracy,
  • lepsze zmotywowanie do pracy.

Szkolenia pracowników

Jednym z elementów doradztwa personalnego są także szkolenia mające na celu przekazanie pracownikom wiedzy niezbędnej im do podniesienie kwalifikacji. Wiele firm szczególnie mocno ceni sobie szkolenia pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem. Dotyczy to przede wszystkim dział marketingu oraz sprzedaży. Równie ważne są szkolenia działu księgowości.

Gotowe wzory umów sprzedaży samochodu do pobrania

Gotowe wzory umów sprzedaży samochodu do pobrania

Dokonując sprzedaży samochodu pamiętajmy, żeby transakcja była zgodna z prawem należy sporządzić prawidłową umową.

Wzory umów sprzedaży samochodu znaleźć można na stronach internetowych gdzie gotowe formularze są do ściągnięcia za darmo.

Wzór umowy sprzedaży samochodu zawiera:

datę i miejsce zawarcia umowy kupna- sprzedaży,

dokładne dane dotyczące nabywcy jak i sprzedającego ( imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, PESEL). W przypadku gdy samochód zarejestrowany jest na więcej osób wszystkie one powinny być wpisane w umowie.

kolejny punkt powinien zawierać dane dotyczące przedmiotu sprzedaży czyli, marka samochodu, model, rocznik, numer nadwozia VIN oraz przebieg. W przypadku gdy do samochodu dołączone są dodatkowe akcesoria (komplet kluczy, opony czy karta pojazdu) dobrze jest zaznaczyć to również w umowie.

dobrze jest zawrzeć w umowie klauzulę, że w razie ewentualnych sporów związanych z umową rozwiązaniem problemu zajmie się właściwy sąd, określając czy będzie to organ w miejscu zamieszkania sprzedającego czy kupującego.

Podpisy sprzedającego i kupującego ( w przypadku gdy występują pełnomocnicy którejkolwiek ze stron , oni również podpisują umowę).

Dokumentacja w firmie – niepozorny filar

Dokumentacja w firmie – niepozorny filar

Kwestie dokumentów, administracji czy rozliczeń w firmach są niezwykle ważne, chociaż rzadko wysuwają się na pierwszy plan. Co więcej, wielu właścicieli przedsiębiorstw nie myśli lub za mało myśli o usprawnianiu przebiegu tych prac, nie podejrzewając nawet ile można w ten sposób stracić. Tymczasem dokumentowanie jest filarem każdego przedsiębiorstwa, bez którego może ono bardzo szybko runąć niezależnie od tego, jak dobrą szczyci się reklamą czy jak innowacyjny produkty oferuje swoim klientom. O czym należy pomyśleć, powierzając komuś dokumenty w firmie?

Odpowiedni pracownicy

Oczywistą kwestię stanowi zaufanie – powierzenie przypadkowej osobie dorobku życia brzmi jak pomysł co najmniej kontrowersyjny. Liczą się też kwalifikacje i cechy osobowości – człowiek odpowiadający za tak ważną kwestię musi być poukładany, uważny i skrupulatny. Nie mogą zdarzać mu się przeoczenia i zapominalstwo, ponieważ firmę może to wiele kosztować.

Automatyzować czy nie?

To kolejne pytanie – do pewnego stopnia zautomatyzowanie dokumentacji w firmie jest niezwykle korzystne i oszczędne. Warto jednak zachować stosowny stopień kontroli nad dokumentami w firmie by zawsze wiedzieć, co się aktualnie dzieje i czy administracja jest zgodna z wymogami.

Wypełnianie dokumentów – na co zwrócić uwagę?

Wypełnianie dokumentów – na co zwrócić uwagę?

Każdy dorosły człowiek musi czasem uzupełnić jakiś wniosek, prośbę czy inne urzędowe pismo. Wypełnianie dokumentów nie musi być nudne ani skomplikowane, wystarczy pamiętać o kilku ważnych zasadach.

Czytanie ze zrozumieniem

Kluczem do poprawnego uzupełnienia rubryk w każdym dokumencie jest dokładne zapoznanie się z jego treścią. Po pobieżnym przejrzeniu wielu wniosków można odnieść wrażenie, że są one napisane trudnym, hermetycznym językiem i trudno jest wypełnić je bez pomocy urzędnika. Jednak zazwyczaj wystarczy spokojnie wczytać się w treść, aby przekonać się, że jest ona spójna, logiczna i uzupełnienie pól nie sprawi nam większego problemu.

Pytania

Czasami może się jednak okazać, że podczas wypełniania dokumentów pojawią się w naszych głowach pewne wątpliwości. Zamiast zaznaczać punkty „na oślep”, nie wiedząc, co one dokładnie oznaczają (takie postępowanie może mieć nawet konsekwencje prawne), dobrze jest poprosić urzędnika o wyjaśnienie danej zawiłości. Pracownicy urzędów są w nich po to, aby nam pomóc, nie bójmy się zatem pytać i prosić o pomoc. Czasami najczęściej zadawane pytania dotyczące dokumentów znajdują się również na stronach internetowych urzędów, wraz z odpowiedziami na nie.