Wynajem pracowników – skuteczny sposób na obniżenie kosztów

Wynajem pracowników – skuteczny sposób na obniżenie kosztów

Leasing pracowniczy, czyli tak zwana „pożyczka” pracowników, to rozwiązanie, po które coraz chętniej sięgają pracodawcy, szukając narzędzi, które pozwolą im zagwarantować wysoką jakość usług przy obniżonych kosztach. Na czym polega i jakie są jego wady oraz zalety?

Czym jest leasing pracowników?

Wynajem pracowników, popularnie nazywany także leasingiem, polega na wypożyczeniu kadry od innej firmy. Ta metoda stosowana jest zarówno w przypadku kadr, jak i pracowników niewykwalifikowanych. Coraz popularniejsze staje się wypożyczanie firm z zagranicy. Bardzo często do Polski w ramach leasingu przyjeżdżają pracownicy z Ukrainy, którzy chętnie podejmują się prac sezonowych w różnych branżach.

Wady i zalety wynajmu pracowników

Wynajmowanie pracowników ma swoje zalety jak i wady. Pracodawca może na nim sporo oszczędzić, ponieważ część kosztów pozostaje po stronie wynajmującej, jednak musi też pamiętać o pewnych ograniczeniach – na przykład czasowych. Pracownik może liczyć na atrakcyjne zarobki, jednak musi mieć świadomość, że nie ma tak dużej stabilności i bezpieczeństwa jak w przypadku tradycyjnego zatrudnienia na umowę o pracę. To rozwiązanie nie przeszkadza jednak pracownikom z Ukrainy, dla których jest ono szansą na zarobienie większych pieniędzy zagranicą – sprowadzając ich do firmy, musimy jednak pamiętać o załatwieniu formalności związanych z zatrudnianiem pracowników z firm zagranicznych.

Powszechne agencje pracy tymczasowej

Powszechne agencje pracy tymczasowej

job Agencja pracy tymczasowej to forma pośrednictwa między firmą poszukującą pracownika, a osobą chcącą znaleźć pracę dodatkową, bądź w niepełnym wymiarze godzinowym. Warto wiedzieć, iż agencje tego typu są coraz bardziej popularne, a także chętnie korzystają z nich obie strony.

Najczęściej agencje pracy tymczasowej delegują daną osobę trzecią – fizyczną lub prawną – do wykonania danego zlecenia, bądź dzieła. Umowy z reguły mają charakter kontraktu o dzieło, bądź zlecenie, a także zawarty jest w nich czas współpracy obu stron. Nie każdy jednak wie, iż praca tymczasowa jest w chwili obecnej elementem swoistej polityki personalnej, którą prowadzą najczęściej przedsiębiorstwa oraz korporacje. Z reguły agencje pracy tymczasowej są stosowane przez pracodawców w przypadku, gdy potrzebny jest pracownik na zastępstwo, bądź w okresie dużego wzrostu sprzedaży.

Osoby poszukujące natomiast pracy tymczasowej za pomocą agencji mają za cel dorobienie, a także zdobycie dodatkowego doświadczenia, które może przydać się również w późniejszym czasie. Najczęściej są to prace wykonywane w niepełnym wymiarze godzinowym, w związku z czym łatwo można pogodzić dwa etaty, bądź inne obowiązki – również i domowe.

Główne zadania i cel rekrutacji pracowników

Główne zadania i cel rekrutacji pracowników

W dzisiejszych czasach praktycznie każde zatrudnienie nowego pracownika, wymaga przeprowadzenia mniej lub bardziej skomplikowanej rekrutacji. W dużych firma rekrutacja pracowników to zazwyczaj wieloetapowy proces, dlatego też profesjonaliści bardzo często korzystają z fachowej nazwy określającej poszukiwanie nowych pracowników jako „proces rekrutacji”

Główny cel procesu rekrutacji

Jak łatwo się domyśleć głównym celem każdej rekrutacji jest wyłonienie jak najlepszych kandydatów na określone stanowisko pracy. Znalezienie odpowiednich osób, które możliwie najdokładniej spełnią oczekiwania firmy, wcale nie jest zadaniem takim prostym, jakby to mogło wydawać się na pierwszy rzut oka, dlatego też na naszym rynku pojawia się coraz więcej profesjonalnych firm, które specjalizują się właśnie w rekrutacji pracowników. Każda rekrutacja pracowników ma na celu sprawdzenie kandydatów nie tylko pod kątem posiadanych umiejętności, ale również kompetencji miękkich, właściwego nastawienia do firmy oraz sprawdzenia oczekiwań finansowych.

Najpopularniejsze formy rekrutacji

Proces rekrutacji nowych pracowników, może tak naprawdę w zależności od tego jakie jest źródło pozyskania nowych kandydatów na dane stanowisko być rekrutacją wewnętrzną, jak i również rekrutacją zewnętrzną. W dużych firmach korporacyjnych możemy mieć do czynienia również z rekrutacją mieszaną, czyli na dane stanowisko pracy zaproszeni są zarówno osoby pracujące w danej organizacji, jak i również kandydaci zewnętrzni.

Praca tymczasowa – nowoczesne rozwiązanie na współczesnym rynku pracy

Praca tymczasowa – nowoczesne rozwiązanie na współczesnym rynku pracy

Współczesny rynek pracy poszukuje coraz to nowych rozwiązań w zakresie zlecania i wykonywania działań zarobkowych – i to zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników poszukujących zajęcia. Rozwiązaniem na miarę nowoczesnych wymagań jest zarobkowanie tymczasowe – coraz bardziej popularne i przynoszące wiele korzyści. Wydaje się, iż ten rodzaj zarobkowania już na stałe wpisał się we współczesne prawo pracy.

Czym jest praca tymczasowa

Pod pojęciem pracy tymczasowej należy rozumieć zajęcie wykonywane na rzecz pracodawcy w trzech określonych przypadkach:
1) gdy praca ma charakter sezonowy lub doraźny,
2) gdy zlecone przez pracodawcę zadania nie mogą być wykonane w terminie przez pracowników zatrudnionych na stałe,
3) gdy istnieje konieczność zastąpienia pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim bądź urlopie wypoczynkowym.

Pracownik tymczasowy ma analogiczne prawa i obowiązki jak pracownik zatrudniony na stałe. Jest zatrudniany zgodnie z wymogami danego stanowiska pracy i oczekiwaniami pracodawcy. Cechą charakterystyczną zajęcia tymczasowego jest zatrudnienie przez agencję pośredniczącą, która podpisując umowę z pracownikiem przejmuje na siebie wszelkie kwestie administracyjno – kadrowe (czyli nalicza i wypłaca wynagrodzenie, odprowadza składki i udziela urlopów).

Zalety pracy tymczasowej

Praca tymczasowa charakteryzuje się wieloma zaletami – zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Korzyści dla pracodawców są oczywiste – oszczędność czasu i pieniędzy, utrzymanie ciągłości pracy, możliwość wypróbowania pracownika bez zobowiązań, łatwiejsze dostosowywanie się do wahań na rynku pracy, elastyczność zatrudnienia i mniejsze obowiązki kadrowe. Również z perspektywy pracownika ta forma zatrudnienia ma wiele plusów, a mianowicie:
1) łatwość zatrudnienia,
2) elastyczność,
3) możliwość zdobycia doświadczenia,
4) perspektywa stałego zatrudnienia,
5) możliwość uzyskania dodatkowego dochodu.
To wszystko sprawia, iż ten rodzaj zarobkowania zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością.

Zalety korzystania z usług agencji pracy tymczasowej

Zalety korzystania z usług agencji pracy tymczasowej

agencja-pracy-tymczasowejPraca tymczasowa z jednej strony budzi kontrowersje, a jej przeciwnicy twierdzą, iż korzystają na niej jedynie pracodawcy, którzy nie chcą zatrudniać pracowników na etat. Z drugiej strony – zwolennicy pracy tymczasowej podkreślają, iż może ona dać wielu ludziom szansę na rozwój i odnalezienie się na trudnym rynku pracy. Nie ulega wątpliwości, iż praca tymczasowa odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy i umożliwia – zarówno pracownikom, jak i pracodawcom – elastyczne formy zatrudnienia.

Jedną z głównych ról w pracy tymczasowej odgrywa agencja zatrudnienia, która niejako pośredniczy pomiędzy pracownikiem tymczasowym a pracodawcą użytkownikiem. Zalety skorzystania z usług agencji pracy tymczasowej dla pracodawców są następujące:

– szybkość i łatwość dostosowywania się do wahań rynku pracy (w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na pracowników pracodawca może zatrudnić dodatkowych ludzi do prac sezonowych bądź do wykonania konkretnego zadania),
– możliwość utrzymywania ciągłości pracy w zróżnicowanych warunkach
– mniejsze koszty pracy,
– brak długoterminowych umów,
– szansa sprawdzenia umiejętności pracownika przed ewentualnym zatrudnieniem go na etat,
– odciążenie w sprawach kadrowych,
– możliwość wymiany pracowników.

Dzięki pracownikom tymczasowym pracodawca zaoszczędza czas oraz pieniądze, a zatrudnienie osoby do konkretnej pracy pozwala mu na optymalizację kosztów pracy.

Agencja tymczasowej pracy przynosi też wiele korzyści dla pracownika – przede wszystkim łatwość zatrudnienia, często elastyczne godziny pracy, ciekawą ścieżka kariery, składki i wszelkie należne świadczenia, a czasami także wyższą płacę. Dla osób młodych i bez doświadczenia oraz takich, którzy mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia, praca tymczasowa może stanowić ważny etap w karierze.

Leasing pracownika – kiedy, jak i po co to jest?

Leasing pracownika – kiedy, jak i po co to jest?

pracaileasing

Wypożyczanie pracowników innej firmie

W ramach oszczędności firmy stosują różnego rodzaju praktyki. Jedną z nich jest wypożyczenie pracownika innej firmie na jakiś określony czas. Wynajęcie pracownika zakłada, że pracownik danej firmy przechodzi na określony w umowie okres czasu do innej firmy, gdzie pracuje i otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę. W firmie macierzystej pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas określony w umowie z firmą wypożyczającą.

Leasing pracownika

Aby leasing pracowniczy doszedł do skutku niezbędna jest zgoda pracownika na wypożyczenie. Bez tej zgody firmy nie mogą między sobą podpisać porozumienia. Po otrzymaniu zgody pracownika, którego dotyczy wypożyczenie, obie firmy podpisują porozumienie, w którym zawarty jest między innymi okres czasu, w którym pracownik będzie świadczył pracę w drugiej firmie. Niezbędne jest również określenie rodzaju wykonywanej pracy. Często w porozumieniu zawarte jest wynagrodzenie, jakie pracownik otrzyma u drugiego pracodawcy. W ramach wypożyczenia pracownik podpisuje z drugim pracodawcą umowę, która może różnić się od tej zawartej w firmie macierzystej – niekoniecznie na korzyść pracownika, jednak zasadą jest, iż umowa nie może naruszać obowiązujących standardów.