Główne zadania i cel rekrutacji pracowników

W dzisiejszych czasach praktycznie każde zatrudnienie nowego pracownika, wymaga przeprowadzenia mniej lub bardziej skomplikowanej rekrutacji. W dużych firma rekrutacja pracowników to zazwyczaj wieloetapowy proces, dlatego też profesjonaliści bardzo często korzystają z fachowej nazwy określającej poszukiwanie nowych pracowników jako „proces rekrutacji”

Główny cel procesu rekrutacji

Jak łatwo się domyśleć głównym celem każdej rekrutacji jest wyłonienie jak najlepszych kandydatów na określone stanowisko pracy. Znalezienie odpowiednich osób, które możliwie najdokładniej spełnią oczekiwania firmy, wcale nie jest zadaniem takim prostym, jakby to mogło wydawać się na pierwszy rzut oka, dlatego też na naszym rynku pojawia się coraz więcej profesjonalnych firm, które specjalizują się właśnie w rekrutacji pracowników. Każda rekrutacja pracowników ma na celu sprawdzenie kandydatów nie tylko pod kątem posiadanych umiejętności, ale również kompetencji miękkich, właściwego nastawienia do firmy oraz sprawdzenia oczekiwań finansowych.

Najpopularniejsze formy rekrutacji

Proces rekrutacji nowych pracowników, może tak naprawdę w zależności od tego jakie jest źródło pozyskania nowych kandydatów na dane stanowisko być rekrutacją wewnętrzną, jak i również rekrutacją zewnętrzną. W dużych firmach korporacyjnych możemy mieć do czynienia również z rekrutacją mieszaną, czyli na dane stanowisko pracy zaproszeni są zarówno osoby pracujące w danej organizacji, jak i również kandydaci zewnętrzni.