Praca tymczasowa – nowoczesne rozwiązanie na współczesnym rynku pracy

Współczesny rynek pracy poszukuje coraz to nowych rozwiązań w zakresie zlecania i wykonywania działań zarobkowych – i to zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników poszukujących zajęcia. Rozwiązaniem na miarę nowoczesnych wymagań jest zarobkowanie tymczasowe – coraz bardziej popularne i przynoszące wiele korzyści. Wydaje się, iż ten rodzaj zarobkowania już na stałe wpisał się we współczesne prawo pracy.

Czym jest praca tymczasowa

Pod pojęciem pracy tymczasowej należy rozumieć zajęcie wykonywane na rzecz pracodawcy w trzech określonych przypadkach:
1) gdy praca ma charakter sezonowy lub doraźny,
2) gdy zlecone przez pracodawcę zadania nie mogą być wykonane w terminie przez pracowników zatrudnionych na stałe,
3) gdy istnieje konieczność zastąpienia pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim bądź urlopie wypoczynkowym.

Pracownik tymczasowy ma analogiczne prawa i obowiązki jak pracownik zatrudniony na stałe. Jest zatrudniany zgodnie z wymogami danego stanowiska pracy i oczekiwaniami pracodawcy. Cechą charakterystyczną zajęcia tymczasowego jest zatrudnienie przez agencję pośredniczącą, która podpisując umowę z pracownikiem przejmuje na siebie wszelkie kwestie administracyjno – kadrowe (czyli nalicza i wypłaca wynagrodzenie, odprowadza składki i udziela urlopów).

Zalety pracy tymczasowej

Praca tymczasowa charakteryzuje się wieloma zaletami – zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Korzyści dla pracodawców są oczywiste – oszczędność czasu i pieniędzy, utrzymanie ciągłości pracy, możliwość wypróbowania pracownika bez zobowiązań, łatwiejsze dostosowywanie się do wahań na rynku pracy, elastyczność zatrudnienia i mniejsze obowiązki kadrowe. Również z perspektywy pracownika ta forma zatrudnienia ma wiele plusów, a mianowicie:
1) łatwość zatrudnienia,
2) elastyczność,
3) możliwość zdobycia doświadczenia,
4) perspektywa stałego zatrudnienia,
5) możliwość uzyskania dodatkowego dochodu.
To wszystko sprawia, iż ten rodzaj zarobkowania zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością.