Graficzne przedstawienie procesów zachodzących w firmie

Identyfikacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie jest dopiero początkiem drogi. Następnym krokiem jest ich modelowanie oraz analiza. Na tej podstawie osoby zarządzające są w stanie ocenić, które zadania przedsiębiorstwa są realizowane bez zagrożeń, a które posiadają rezerwy, konieczne do wyeliminowania. Zrozumienie wszystkich zagadnień ułatwia rysowanie procesów, gdzie za pomocą odpowiednich symboli są przedstawione wszystkie zadania, ich uczestnicy, oraz oczekiwane efekty.

Jak zrozumiale przedstawić procesy?

Najważniejszym elementem, podczas rysowania procesów, jest zastosowanie jasnych i zrozumiałych symboli, oraz konsekwencja w ich stosowaniu. Oznaczenia nie są wystandaryzowane w żaden sposób, więc wszystko jest zależne od osoby tworzącej diagram. Ponieważ dokumentacja może trafiać do pracowników o różnym poziomie wiedzy i percepcji, schematy powinny być tak proste i czytelne. Warto pamiętać o stworzeniu odpowiedniej legendy do diagramów, zdecydowanie ułatwia do zrozumienie gdzie dany proces się zaczyna, kto jest jego inicjatorem oraz jaki jest jego efekt końcowy. Dokładając starań przy tworzeniu graficznych przepływów zadań, informacji i środków, zdecydowanie można skrócić czas modelowania procesów lub wdrażania nowych rozwiązań i produktów.